Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Jelen dokumentum tartalmazza Horányi Krisztina e.v., mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.gigz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető, munkavállaló közvetítő szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban: „Felhasználó”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).
Jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi, a Honlapon keresztül a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatására vonatkozik és érvényes.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.
A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
A Felhasználó a Honlap használatával, a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1 A Szolgáltató
Név: Horányi Krisztina e.v.
Székhely: 1183 Budapest, Attila utca 37.
Adószám: 57550525-1-43
Számlavezető pénzintézet: CIB Bank
Számlaszám: 10702332-70301298-51100005
E-mail: info@gigz.hu
A Szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
Neve: Tárhelypark Kft.
Címe:1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

2 A Szolgáltatás tárgya
A Honlap célja, hogy kapcsolatot teremtsen munkát kínáló magánszemélyek, egyéni vállalkozók, casting cégek, ügynökségek, backstage szolgáltatók, egyéb jogi személyek (a továbbiakban: Ügyfél) valamint modellek, hostessek, influencerek, backstage szolgáltatók, egyéb munkavállalók (a továbbiakban: Munkavállaló) között. A honlapon lehetőséget biztosítunk, hogy a modellek profil oldalt hozzanak létre és azzal az Ügyfelek által meghirdetett hirdetésekre jelentkezzenek, illetve, hogy az Ügyfelek böngésszék és munkára közvetítsék a profillal rendelkező Munkavállalókat.

3 A Szolgáltatás igénybevételének feltételei és menete
3.1 Regisztráció
A Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevétele minden esetben előzetes regisztrációhoz van kötve Ügyfél és Munkavállaló részéről is.
A regisztrációt a honlapon keresztül kell kezdeményezni az oldal jobb felső sarkában található „Belépés/Regisztráció” gombra kattintva, majd a kért adatok megadásával.
A regisztráció során el kell fogadni bekattintással a Felhasználónak jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Regisztrációt követően 12 óra áll rendelkezésre felhasználói csomag kiválasztására, valamint adatlap feltöltésére. Ennek hiányában a regisztráció törlésre kerül.
3.2 Felhasználói csomagok kiválasztása
A honlapon mind Ügyfélként, mind Munkavállalóként szolgáltatási díjat kell fizetnie Felhasználónak, attól függően, mennyi időre és milyen feltételekkel kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Az oldalon külön díjazású csomagajánlatok érhetőek el a Munkavállalók és Ügyfelek számára is.
A honlapon Backstage, Modell, Casting elnevezésű csomagok találhatóak. A szimpatikus csomag esetén a „Megvásárlás” gombra kattintva kezdhető meg a csomag megrendelésének folyamata. A Munkavállalók előfizetéses csomagokra iratkozhatnak fel, melyeket a Stripe rendszer automatikusan terhel, az Ügyfelek pedig 1, 3, vagy korlátlan casting kiírását biztosító csomagokat vásárolhatnak, melyek Stripe-on keresztül, egyszeri alkalommal kerülnek kifizettetésre. Casting csomag vásárlása esetén, amennyiben a kiírt munka dátuma lejár, úgy a casting újbóli megjelentetéséhez új csomag vásárlására, többalkalmas csomag esetén új casting kiírására van szükség.
A kiválasztott csomag bármikor megváltoztatható. A változás az érvényes csomag lejártakor lép érvénybe.
A szolgáltatási díj megfizetésével a Felhasználó hozzájárul, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat betartja.
3.3 Felhasználó profilok
Az Ügyfelek és Munkavállalók által felöltött adatok, fényképek előszűrésen majd jóváhagyáson mennek keresztül Szolgáltató által. Azon tartalmak esetében, amelyek nem felelnek meg az ÁSZF-ben leírtaknak, valamint oda nem illő minőséget képviselnek, a regisztráció elutasítható, illetve Szolgáltató felhívhatja a Felhasználókat a profil szerkesztésére.
A pornográf, illegális, illetve egyéb sértő tartalom közzététele, különösen a meztelenkedés, a prostitúció, az arra való felhívás, többi felhasználó bármilyen jellegű zaklatása, illetve jelen ÁSZF bármely típusú megszegése, valamint minden egyéb olyan viselkedés, melyet a Szolgáltató nem helyénvalónak ítél meg azonnali kitiltást von maga után.
Kiskorú Felhasználó munkavállalásához szülői hozzájárulás szükséges.
Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy az általa feltöltött képek (előfizetéstől és csomagtól függően) megjelenhetnek a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi média felületeken is.
3.4 Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak a regisztrációs adatok rögzítését megelőzően a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására.
Amennyiben a Felhasználó véglegesítette regisztrációját és a megadott adatokban hibát fedez fel, akkor a lehető legrövidebb időn belül kezdeményeznie kell az adat módosítását Szolgáltatónál.

4 Szolgáltató felelőssége
Szolgáltató nem vállal felelősséget:
– a feltöltött adatok, a munkaajánlat valódiságáért és naprakészségéért.
– az Ügyfelek és Munkavállalók közötti jogvitákért, a teljesítésért megtörténtéért.
– a kapcsolatfelvételért. A Munkavállaló személyek felkeresése, a szolgáltatás igénybevételének egyeztetése minden esetben az Ügyfél feladata.
– azért, hogy a regisztráció (előfizetési díj megfizetése) minden Munkavállalók számára, munkalehetőséget hoz.
– az oldalon található értékelésekért. A Munkavállalók profilján megjelenő értékelések szubjektív véleménynyilvánítások, nem garantálják minden esetben a jelzett minőséget.
– sem a munkáltató, sem a munkavállaló teljesítéséért, adatainak, képeinek hitelességéért.
– szakértői kiajánlás során a kiajánlott munkaerő esetleges hibás teljesítéséért.
A Honlapon az internetről származó stock képek is felhasználásra kerülnek.

5 Megrendelés, fizetés és ajánlati kötöttség
A honlapon fizetendő csomagokra irányadó szabályok szerint, a fizetést követően Felhasználó automatikusan jogosult lesz a szolgáltatás igénybevételére.
A csomag kiválasztása és a megrendelés elküldése fizetési kötelezettséget von maga után.
A Kiválasztott csomag díját Felhasználó bankkártyával, illetve Paypal útján tudja kiegyenlíteni. A választott csomag jóváírása az összeg beérkezését követően történik.
Előfizetés bármikor megszüntethető, de a Szolgáltató a már kifizetett csomagok, megkezdett előfizetések aktuális időszaki díját vissza nem téríti, a regisztráció megszüntetése esetén sem.
Az elfogadott és teljesített megrendelése alapján elektronikus úton megkötött szerződés jön létre, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A Felhasználók és a Szolgáltató közötti szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

6 Eljárás hibás ár esetén
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett csomagárért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

  • 0 Ft-os ár,
  • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető csomagár,
  • bármely egyéb okból hibásan feltüntett ár.

    Hibás ár feltüntetése esetén a Szolgáltató felajánlja a Szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a Szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
    Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között a hibás áron létrejött a szerződés, a Szolgáltató a szerződést felmondhatja, illetve megtámadhatja, amennyiben a valós áron nem tud a Felhasználóval megállapodni.

7 Fiók törlése
Felhasználó a regisztrációja után fiókja törlését az info@gigz.hu e-mail címen keresztül kezdeményezheti. A fiók törlése esetén a Szolgáltató a már kifizetett előfizetés díját nem téríti vissza Felhasználó számára.
Amennyiben regisztrációt követően csomag vásárlására, csomag lejárta esetén új csomag vásárlására, vagy az előző meghosszabbítására nem kerül sor, úgy a Felhasználó fiókja 12 órán belül törlésre kerül.
Szolgáltató törölheti azon Felhasználó fiókját, aki az ÁSZF előírásait bármilyen módon megsérti.

8 A Felhasználót megillető elállási és szavatossági jogok
8.1 Elállási jog
Felhasználót a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem illeti meg felmondási jog a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően.
A szolgáltatás teljesítésének jellegére és tartalmára tekintettel, Szolgáltató a regisztrációt követően a szolgáltatást teljes mértékben teljesíti, mivel a honlap teljes tartalma elérhetővé válik a Felhasználónak,így Felhasználót a regisztrációt követően nem illeti meg a 14 napon belüli felmondási jog.
8.2 Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a hibákért, amelyek az átadás időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval, jelen esetben a nem magánszemélynek minősülő Ügyféllel kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
A Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9 Jogérvényesítési lehetőségek
9.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Felhasználó a szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait a1-es pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszt rögzíti és 30 napon belül érdemi választ küld.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében az elektronikus levelezési címre történő válaszadást, vagy postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó jogosult:
– Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére
A Békéltető testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154, 06-20-283-3422
Email:kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I.em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefonszáma: (1) 488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217E-mail: bekelteto@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-745, (52)500-710 Fax száma: (52) 500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu, Nemes.Brigitta@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 303-304. Telefonszáma: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonszáma: (1)-792-7881 Fax: (1)-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501 026
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661, 06-30-664-2130 Fax száma: (74) 411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf.: 220. Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121 Fax száma: (88) 412-150E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
– Online vitarendezés
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan tudják rendezni a következő linken https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false
elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
– Bírósági eljárás kezdeményezésére.

10 Egyéb rendelkezések
10.1 Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.
10.2 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az általa használt domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.06.11.